Home » Lesní mateřská škola

Lesní mateřská škola

Myšlenka lesní mateřské školky

Lesní mateřská škola je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v přírodě, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným.

Více o myšlence lesní mateřské školy….

Důležité informace

  • Provoz LMŠ byl zahájen v září 2014 v Hostivici
  • Kvalitní oblečení a další vybavení je v LMŠ nutností.  Doporučujeme více slabších vrstev (lepší regulace teploty) a oblečení z funkčních materiálů a pokrývku hlavy za každého počasí.
  • Jak vypadá klasický den v LMŠ se dočtete zde.

Kde nás najdete?

Zázemí našeho lesního klubu je umístěno na trojúhelníkovém pozemku pod hrází Litovického rybníka. Tento trojúhelník svírá svah hráze a plot jediného rodinného domku v ulici Na Hrázi. Pozemek je také lemovám Litovickým (Mlýnským) potokem a výpustí Litovického rybníka. Bod na mapě označuje pohodlnou  přístupovou cestu ta sousedí s bránou obytného domu.

Jak se k nám dostat popisujeme v kontaktech…

mapa.JPG

Zázemí lesního klubu

Zázemím, které má poskytnout přístřeší za špatného počasí v době oběda a poledního odpočinku či k činnostem, které se venku dělat nedají,  je jurta s průměrem 8m což představuje 50 m² prostoru. Tento mongolský stan je postaven na odizolované dřevěné podlaze a jeho stěny jsou zatepleny vlněným filcem. Uvnitř umístěná kamna umožní i v zimě vytopit stan na příjemnou pobytovou teplotu.

Hygienické zázemí lesního klubu

Hygienické zázemí je tvořeno kompostovacími toaletami zasypávanými suchými pilinami.
V místě je možné umýt si ruce pod teplou tekoucí vodou z várnice s kohoutem nebo z pumpovací termosky. Mýdlo a čisté ručníky jsou samozřejmostí.

Pedagogická koncepce

Výchovně vzdělávací proces v klubu je zakotven v pedagogických programech Začít spolu, Waldorfská pedagogika a Montessori pedagogika, principy respektovat a být respektován. Nedílnou součástí je projektové a kooperativní vyučování.

Více o pedagogické koncepci…

Rytmus v pedagogickém procesu

V běhu školního roku můžeme rozlišit krátké a dlouhé časové rytmy.
Denní rytmus se opírá o pravidelné rituály (ranní kruh, svolávání k obědu, ukládání k odpočinku… ). Je ale hodně přizpůsobivý momentálním potřebám dětí a situace.Měsíční rytmus se naopak řídí tradičními slavnostmi a svátky. Během měsíce pak probíhá několik období spojených s blížícím se svátkem daného měsíce. Příprava, vyvrcholení svátku a malé ohlídntí s vyhodnocením. Měsíční slavnosti dovolují a občas i vyžadují zapojení rodičů do činnosti klubu. Díky tomu se kolektiv klubu stává druhou rodinou a toho si přejeme dosáhnout.
Roční rytmus je pak zakotven ve střídání ročních období v proměnách přírody a jejího vlivu na děti.

Nakouknutí do rytmů dne a přehled měsíčních slavností

Platby za služby DLK

DLK Hurá ven je provozován stejně jako většina jiných lesních mateřskch škol neziskovou organizací a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT.  Zatím nejsou tyto organizace finančně dotovány státem jako jiné mateřské školky, proto je od rodičů vybírán příspěvek na provoz.

Ceník příspěvků na provoz dětského lesního klubu…

registrace