Home » Lesní mateřská škola » Ceník Lesní školky HURÁ VEN ve školním roce 2016/2017

Ceník Lesní školky HURÁ VEN ve školním roce 2016/2017

Naše číslo účtu 2101045688/2010 FIO Banka

Dětský lesní klub Hurá ven! je provozován stejně jako většina jiných lesních mateřských škol neziskovou organizací a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT.  Zatím nejsou tyto organizace finančně dotovány státem jako jiné mateřské školky, proto je od rodičů vybírán příspěvek na provoz.

 

Školkovné:

 

Tarif dle docházky Základní cena Strava 60,- Kč/den
počítáno dle předpokládaného
počtu návštěv v měsíci
Celkem
5 dnů v týdnu 6300,- Kč/měsíc 1260,- Kč
počet dní 21
7560,- Kč
4 dny v týdnu  5270,- Kč/měsíc 1020,- Kč
počet dní 17
6290,- Kč
3 dny v týdnu  4160,- Kč/měsíc 780,- Kč
počet dní 13
4940,- Kč
2 dny v týdnu 2970,- Kč/měsíc 540,- Kč
počet dní 9
3510,- Kč
1 den v týdnu 1750,- Kč/měsíc 300,- Kč
počet dní 5
2050,- Kč

Pro nepravidelné návštěvy našeho klubu je platný tento ceník:

Návštěva je možná jen jestli to dovoluje kapacita Lesní školky HURÁ VEN

Docházka
 08:00-17:00
1 vstup 520,- Kč/den
2 vstupy v jednom týdnu 490,- Kč/den
permanentka 5 vstupů 2470,- Kč
permanentka 10 vstupů 4700,- Kč

Z  vybraných peněz jsou hrazeny odměny lektorům, program, provozní náklady a strava skládající se z oběda (50,- Kč/den) a jedné svačiny ( 15,- Kč/den).

Obědy zajišťujeme dovozem z restaurace Fort Roxy v Hostivici, jídelní lístek na týden můžete sledovat na stránkách http://www.mujobed.cz/.

Dopolední svačinu zajišťuje dítěti rodič.

Platbu za docházku hradí rodiče na účet LMŠ vždy za 1 kalendářní měsíc docházky předem, nejpozději do posledního dne měsíce splatnosti, nedohodnou-li se rodiče s provozovatelem jinak.

 

Jistina:

Na začátku školního roku, či po ukončení zkušební doby, je třeba uhradit jistinu ve výši Základní ceny z vybraného tarifu a to do konce 4. měsíce od nástupu do Lesní školky HURÁ VEN. Pokud dítě ukončí docházku v průběhu roku, jistina v plné výši zůstává školce. Sníží-li se četnost docházky na méně dní v týdnu, bude jistina použita k jednorázovému uhrazení rozdílu ( např. pokud přejdete z tarifu 4500,- Kč na tarif  3400,- Kč, školka si ponechá rozdíl 1100,- Kč) Při běžném ukončení docházky se pak vrátí zbvajících 3400,- Kč. Zpravidla se vrací ve vyúčtování posledního měsíce docházky dítěte.

Propadnutá jistina školce je použita k vyrovnání schodku v rozpočtu vzniklého předčasným ukončením docházky. A pomáhá zachovat finanční plány na celý školní rok.
Opravdu Vás nechceme zbytečně finančně zatěžovat, jistinu vnímáme jako jasný závazek dítě posílat do školky po celý rok. Jistina se Vám vrátí v den řádného ukončení docházky dítěte, více informací naleznete ve smlouvě.

 

Náhrada docházky:

  • dítě má nárok na náhradu docházky při nepřítomnosti a to v dny mimo standardní docházku.
  • řádná omluva včetně odhlášení oběda musí být doručena na náš email: enviklub@hura-ven.cz  nebo sdělena telefonicky na číslo: 775329922 do 20:00 předchozího dne.
  • zameškané dny lze vyměnit za kredity a ty potom uplatnit při platbě akcí přístupných veřejnosti nebo se vrací poměrná část z ceny dne v závislosti na délce absence

 

Fond:

  • Z fondu se berou příspěvky na rozmanité kulturní akce,  lístky,  pomůcky na výrobu dárku atd.
  • Fond činí 400,- Kč na pololetí za dítě .
  • Splatnost do konce října za první pololetí a do konce února za druhé pololetí.

 

Slevy a poplatky:

  • sleva činí 10% na sourozence a pro samoživitele/ky (slevy nelze sčítat).
  • je účtován poplatek za opakované předem nedomluvené pozdní vyzvednutí dítěte 100,- Kč za každou započatou hodinu.
  • v případě, že plná výše tarifu není uhrazena včas, platí se poplatek z prodlení 5% za každý týden prodlení.

 

Další podrobnosti ohledně plateb, docházky a provozu Lesní školky HURÁ VEN upravuje Provozní řád a Smlouva o péči o dítě.

Máte-li zájem o přihlášení dítěte do školky zaregistrujte se  zde.