Home » Obnova podlahy jurty

Obnova podlahy jurty

V létě 2018 nás čeké velký projekt. Budeme obnovovat podlahu jurty. Stávající podlaha je v nevyhovujícím stavu a starost o to, aby do jurty nezatékalo, nám zabírá neúměrné úsilí. Proto jsme se rozhodli pro potřebnou rekonstrukci.

Cílem je nová kruhová dřevěná zateplená podlaha, na kterou se dá v zimě položit matrace, sednout si a číst příběh o meluzíně i ledové královně, a přitom si zimu jen představovat.

Předpokládaná cena projektu je 150 000 Kč. Tyto prostředky nejsme schopni provozem školky získat, proto se obracíme na vás.

Pokud chcete  přispět k lepšímu, suchému a teplému zázemí pro děti z lesní školky Hurá ven, podpořte nás finančně na transparentní konto 2001301568/2010.

Na přijaté dary vám můžeme vystavit potvrzení, díky němuž si můžete snížit na konci roku základ daně (o potvrzení žádejte na emailu v kontaktech).

Sponzoring

Případným sponzorům nabízíme zveřejnění na našich webových stránkách hura-ven.cz v sekci partneři, plus samostatný děkovný příspěvek na hura-ven.cz a na našem FB EnviKlubHuraVen. Zaměstnanci Vaší firmy budou mít možnost účastnit se prací spojených s obnovou podlahy (rozebírání staré podlahy a úklid stávajícího místa), což můžete pojmout jako skvělý teambuliding.

Projekt na HITHIT

Finance potřebné na obnovu podlahy jsme se rozhodli získat kromě přímé finanční podpory i přes crowdfundingový portál HITHIT. Ten zveřejňuje různé projekty, kterým pak veřejnost pomáhá vybrat prostředky k realizaci. Funguje jako speciální e-shop, který uschovává peníze do doby, než skončí období vyvěšení projektu. Pokud se požadovaná částka vybere, putuje k autorovi projektu. Když se částka nevybere, vrací se přispěvatelům. Nám se podařilo vybrat 106 % cílové částky. Velmi děkujeme za podporu!

Technické údaje podlahy:

Dřevěná zateplená podlaha o průměru 8 m postavená na zemních vrutech či dubových nebo betonových patkách – zajistí, že do jurty nebude zatékat, bude vypadat lépe a bude posazená níže u země, a tím pádem i bezpečněji dostupná pro děti.

Jednotlivé kroky pro obnovu podlahy:

  • rozebrání celé podlahy a celé jurty
  • úprava původního místa, kde jurta stála
  • úprava terénu na novém místě
  • výkop a zasypání drenážní rýhy
  • položení patek
  • umístění roštu, na kterém bude podlaha položena
  • umístění profesionálně vytvořené podlahy
  • vyčištění a oprava všech plachet jurty

 

Pokud by se vybralo buď na přímých darech nebo díky projektu na HITHITu více finančních prostředků, využijeme je v dalších letech na úpravu zahrady: chtěli bychom postavit dřevěný zahradní altán s podlahou, obnovit umývárnu a vysadit malý ovocný sad za jurtou.

Za případné příspěvky velmi děkujeme.