Home » Soukromý: EnviKlub » Naše služby

Naše služby

Rádi bychom nabídli i další naše služby v kterých jsme aktivní:

Pronájem prostor – jurty 50m2 bez el. energie

Příprava a realizace adaptačních, teambuildingových programů a společenských akcí pro děti a dospělé

Pořádání rodinných oslav v přírodě

Příležitostný prodej výpěstků a výrobků

Návrh a tvorba webových stránek

Tvorba software

Vypracování krajinných plánů,

Vypracování generelů, plánů a projektů ÚSES,

Pasportizace zeleně

Zabezpečení sportovních aktivit pro veřejnost