Home » Lesní dětský klub

Lesní dětský klub

Lesní klub je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Děti si hrají a učí se za každého počasí v přírodě – v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozené.

Kde se nacházíme

Najdete nás pod hrází Litovického rybníka. Trojúhelníkový pozemek se rozprostírá od výpustě z Litovického rybníka po rodinný dům v ulici Na Hrázi, je lemován Litovickým (Mlýnským) potokem. Parkování je možné u tenisových kurtů, poté stačí přejít louku napříč, podél hráze. Přijít můžete ale také z hráze, vstupem u rodinného domu.

Zázemí lesního klubu

Přístřeší nám poskytuje jurta o průměru 8m. Tento mongolský stan o 50 m² je postaven na odizolované dřevěné podlaze, stěny jsou zatepleny vlněným filcem. Vnitřní kamna nám umožňují i v zimě vytopit na příjemnou pobytovou teplotu. Jurtu využíváme ve chvíli, kdy není možný pobyt venku z důvodu velmi špatného počasí, v chladnějších dnech na obědy a odpolední spánek. Máme v ní uloženo náhradní oblečení, obuv, knihy, věci na tvoření apod. Vedle jurty stojí kompostovací toalety zasypávané suchými pilinami. Ruce si myjeme pod teplou vodou z várnice. Mýdlo a čisté ručníky jsou samozřejmostí.

Pedagogická koncepce

Lesní klub je inspirován lesními mateřskými školami. Jejich koncepce vznikla v Norsku a ve Švédsku jako součást předškolní přípravy, dnes je rozšířena v mnoha státech Evropy. Základem je odehrávání větiny aktivit venku. Děti si hrají a „učí” se za každého počasí v lese, u rybníku, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi vychází z ročního období. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti. Hlavním principem je tedy environmentální výchova směřující k poznání a ochraně přírody, ale především utváření osobnosti, která je samostatná, emočně a sociálně inteligentní, vytvářející si zdravý vztah k sobě, svému nejbližšímu okolí, společnosti a přírodě.

Výchovně-vzdělávací proces v klubu je zakotven i v dalších v pedagogických programech:

  • Začít spolu – zohledňujeme individuální potřeby dětí, podporujeme sebevyjádření, s dětmi si povídáme v průběhu celého dne, tj. u ranního kruhu, na procházkách, u oběda i jindy nám vypráví, co četly, co zažily, co si myslí o světě, děti pracují ve skupinách, učí se hrou
  • Waldorfská pedagogika – podporuje děti ve volné hře, snažíme se o její rovnováhu se společnou tvůrčí činností, tu nabízíme, ale nenutíme, stejně jako ostatní aktivity, důležitá je dobrovolnost, svět poznáváme prožitkem, ne pouhým vysvětlováním, pedagog je v roli průvodce a vzoru
  • Montessori pedagogika – děti a dospělí jsou si rovnocenní, jejich vztah je založen na vzájemném respektu, podporujeme samostatnost dětí, ale pomůžeme, když je potřeba, věková skupina je heterogenní a děti mají možnost učit se od sebe napříč věkovým spektrem
  • Respektovat a být respektován – respektujeme děti, jejich potřeby, individualitu, na činnostech a pravidlech se domlouváme, nenařizujeme a nemanipulujeme, Respektovat děti znamená vědomě opustit mocenský manipulativní přístup, budujeme morálku opřenou o zvnitřněné hodnoty, podle nichž budou děti zvažovat své chování i tehdy, když na blízku nebude žádná kontrola

Součástí je projektové a kooperativní vyučování.

Rytmus dne

Od pondělí do čtvrtku připravujeme pro děti bohatý program. Ten vychází z aktuálního tématu, jímž se zabýváme. Téma zahrnuje činnosti pohybové, umělecké, i dramatické dle možností. Denní rytmus se opírá o rituály, které předělují jednotlivé části dne. Ačkoli je pevně daný, pružně se přizpůsobuje potřebám dětí a aktuální situaci. Nejdříve si u ranního kruhu povídáme, cvičíme. Odejdeme do lesa, kde probíhají vzdělávací činnosti nebo volná hra a svačina. Před obědem si stihneme ještě chvilku pohrát na pozemku. Po obědě odpočíváme, tvoříme, hrajeme si a svačíme do příchodu rodičů.

Rytmus dne:

08:00 – 08:30setkání dětí a průvodců, přivítání
08:30 – 09:00ranní kruh a cvičení
09:00 – 11:30„lesní hry“, dopolední program, svačina
11:30 – 12:00hygiena a příprava na oběd
12:00 – 13:00oběd; příprava na odpočinek
13:00 – 15:00pohádka a odpočinek, starší děti odpolední program
15:00 – 16:00svačina, volná hra, vyzvedávání dětí

Rytmus roku:

Měsíční rytmus se řídí tradičními slavnostmi a svátky, jejichž tabulku uvádíme níže. Součástí takové slavnosti jsou přípravy, její samotný průběh (aktivity dětí a rodičů, pohoštění, oheň) a následné malé ohlédnutí. Měsíční slavnosti dovolují a občas i vyžadují zapojení rodičů do činnosti klubu. Tím se nám daří propojovat klub s rodinami a propojovat všechny navzájem. Roční rytmus je pak zakotven ve střídání ročních období a v proměnách přírody jako takové.

ZáříMichaelská slavnost / Drakiáda
ŘíjenPodzimní příměstský tábor a Dušičky
ListopadMartinská slavnost
ProsinecAdventní slavnost
LedenSlavnost tří králů
ÚnorMasopust
BřezenVynášení Morany
DubenFilipo-jakubský oheň
KvětenOtvírání studánek
ČervenSvatojánská noc

Informace pro zájemce o přijetí do klubu

Do klubu přijímáme děti ve věku 3 – 7 let. Hlavním kritériem ovšem není věk, spíše dovednosti dítěte v souvislosti s našimi aktivitami, např. by již mělo chodit na WC, umýt si ruce, obléknout se a obout (přiměřeně věku, dětem samozřejmě pomáháme), říct si o pomoc, zvládnout procházku. Dalším důležitým kritériem je zájem rodičů o vzdělávání typu lesní pedagogiky a porozumění jejím principům. Naše děti mají rády hrátky s blátem (a dle toho vypadá i jejich oblečení), lezou po stromech, zatloukají hřebíky a pracují s nářadím, neučíme je angličtinu. Předškolní příprava u nás neprobíhá formou pracovních listů, ale za pochodu a v pohybu.

Platba

Lesní dětský klub Hurá ven je provozován neziskovou organizací EnviKlub Hurá ven z. s., a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT. V současnosti nejsou lesní kluby finančně dotovány státem jako jiné mateřské školy, proto je od rodičů vybírán příspěvek na provoz.

Ceník

Přihláška

Chcete-li přihlásit své dítě do lesního klubu Hurá Ven, vyplňte následující dotazník.

Přihláška do LDK HURÁ VEN

Comments are closed.