Home » Lesní mateřská škola » Ceník Lesní školky HURÁ VEN platný od 9/2018

Ceník Lesní školky HURÁ VEN platný od 9/2018

Naše číslo účtu 2101045688/2010 FIO Banka

Dětský lesní klub Hurá ven! je provozován stejně jako většina jiných lesních mateřských škol neziskovou organizací a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT.  Zatím nejsou tyto organizace finančně dotovány státem jako jiné mateřské školky, proto je od rodičů vybírán příspěvek na provoz.

 

Příspěvky na provoz:

 

Tarif dle docházky Základní cena Strava 70,- Kč/den
počítáno dle předpokládaného
počtu návštěv v měsíci
Celkem
5 dnů v týdnu 7560,- Kč/měsíc 1470,- Kč
počet dní 21
9030,- Kč
3 dny v týdnu  5590,- Kč/měsíc 910,- Kč
počet dní 13
6360,- Kč
2 dny v týdnu 4140,- Kč/měsíc 630,- Kč
počet dní 9
4770,- Kč

Z  vybraných peněz jsou hrazeny odměny lektorům, program, provozní náklady a strava skládající se z oběda (55,- Kč/den) a jedné svačiny ( 15,- Kč/den).

Obědy zajišťujeme dovozem z restaurace Fort Roxy v Hostivici, jídelní lístek na týden můžete sledovat na stránkách http://www.mujobed.cz/.

Dopolední svačinu zajišťuje dítěti rodič.

Platbu za docházku hradí rodiče na účet LMŠ vždy za 1 kalendářní měsíc docházky předem, nejpozději do posledního dne měsíce splatnosti, nedohodnou-li se rodiče s provozovatelem jinak.

 

Jistina:

Ještě před začátkem docházky dítěte do klubu (při zápisu) je třeba uhradit jistinu ve výši 3000 Kč.

Celá jistina se vrací při ukončení docházky ve smluveném termínu, případně při ukončení docházky v průběhu zkušebního období trvajícího měsíc od začátku docházky.
Ukončí-li dítě docházku v průběhu roku, jistina v plné výši zůstává školce.
Sníží-li se četnost docházky na méně dní v týdnu, bude jistina použita k jednorázovému uhrazení rozdílu ( např. pokud přejdete z tarifu 5590,- Kč na tarif  4140,- Kč, školka si ponechá rozdíl 1450,- Kč) Při běžném ukončení docházky se pak vrátí zbývajících 1550,- Kč.

Zpravidla se vrací ve vyúčtování posledního měsíce docházky dítěte.

Propadnutá jistina školce je použita k vyrovnání schodku v rozpočtu vzniklého předčasným ukončením docházky. A pomáhá zachovat finanční plány na celý školní rok.
Opravdu Vás nechceme zbytečně finančně zatěžovat, jistinu vnímáme jako jasný závazek dítě posílat do lesního klubu HURÁ VEN po celý rok. Jistina se Vám vrátí v den řádného ukončení docházky dítěte, více informací naleznete ve smlouvě.

 

Náhrada docházky:

  • dítě má nárok na náhradu docházky při nepřítomnosti a to v dny mimo standardní docházku.
  • řádná omluva včetně odhlášení oběda musí být doručena na náš email: enviklub@hura-ven.cz  nebo sdělena telefonicky na číslo: 775329922 do 20:00 předchozího dne.
  • zameškané dny lze vyměnit za kredity a ty potom uplatnit při platbě akcí přístupných veřejnosti nebo se vrací poměrná část z ceny dne v závislosti na délce absence

 

Fond:

  • Z fondu se berou příspěvky na rozmanité kulturní akce,  lístky,  pomůcky na výrobu dárku atd.
  • Fond činí 400,- Kč na pololetí za dítě .
  • Splatnost do konce října za první pololetí a do konce února za druhé pololetí.

 

Slevy a poplatky:

  • sleva činí 10% na sourozence a pro samoživitele/ky (slevy nelze sčítat).
  • je účtován poplatek za opakované předem nedomluvené pozdní vyzvednutí dítěte 100,- Kč za každou započatou hodinu.
  • v případě, že plná výše tarifu není uhrazena včas, platí se poplatek z prodlení 5% za každý týden prodlení.

 

Další podrobnosti ohledně plateb, docházky a provozu Lesní školky HURÁ VEN upravuje Provozní řád a Smlouva o péči o dítě.

Máte-li zájem o přihlášení dítěte do školky zaregistrujte se  zde.