Home » Nabídka práce

Nabídka práce

Aktuálně je náš tým kompletní.

Chcete být součástí EnviKlubu HURÁ VEN jinak než lektor nebo asistent v lesním klubu?

Pošlete nám svou Vizi jak byste se do aktivit EnviKlubu zapojil/a na bara@hura-ven.cz.

Proč pracovat pro nás? Co se líbí/lo našim zaměstnancům?

Na práci v LDK se mi nejvíce líbí kontakt se zajímavými lidmi, pobyt venku a smysluplná práce (možnost zprostředkovat dětem hodnoty jako je ochrana přírody, ekologie, svoboda, a to vše v intenzivní podobě přímým prožitkem). Líbí se mi i možnost zapojení se do celkového běhu spolku a získávání zkušeností v oblastech, které přímo nesouvisí s péčí o děti.
Bára

Na práci v LDK se mi nejvíce líbila svoboda a mladý přátelský kolektiv.  Získala jsem zde spoustu zkušeností.
Kristýna 08/2019

Na práci v lesní školce se mi líbilo prostředí krásné přírody i krásného zázemí. Možnost dopřát dětem tolik prostoru pro pozorování, pohyb, tvoření, experimentování, učení se novým dovednostem, kolik potřebují. Možnost seberealizace a vnesení do školky kousek sebe.
Monika 12/2018

Práce ve školce mi přinášela zadostiučinění, kdykoliv byly děti spokojené, bavily se, kdykoliv se rozlil na jejich tvářích úsměv. Je to velmi zajímavá zkušenost a možnost pomáhat dětem objevovat svět tak, jak jsme častokrát sami nemohli. Možnost být a pracovat venku je v dnešní době skoro nezaplatitelná. Zázemí s vlastní zahradou a komunita učitelů a rodičů, kteří se zajímají nejen o vlastní dítě, ale i o školku samotnou a rádi ji vždy pomůžou rozvíjet.
A taky jsem se díky tomu rozhodl, že i když to není jednoduché ukočírovat je, tak budu rád mít někdy v budoucnu děti. =D
Jakub 11/ 2017

V LDK HURÁ VEN se mi líbil menší počet dětí ve skupině díky čemuž jsem měla prostor si jich víc všímat a věnovat se jim individuálně. S dětmi je možné navázat hlubší vztahy :-). Měla jsem zde dostatečnou volnost pro nápady a kreativitu, která je navíc podpořena kontaktem s dětským světem a fantazií. Líbilo se mi, také trávit  čas v pěkném prostředí a v přírodě. Díky pobytu venku jsem se stala více otužilou a odolnou vůči různému počasí. Součástí práce je i vzdělávání: měla jsem možnost dostat se na zajímavé semináře
Jitka 6/2017
Práce v lesní školce Hurá ven pro mě byla životní zkušenost k nezaplacení. Nejvíce mě bavilo učit děti nové věci a trávit celé dny venku v krásném prostředí…
Dan 06/2016