Home » Lesní dětský klub

Lesní dětský klub

Lesní klub je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku. Děti si hrají a učí se za každého počasí v přírodě – v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozené.

Kde se nacházíme

Zázemí našeho lesního klubu je umístěno na trojúhelníkovém pozemku pod hrází Litovického rybníka. Tento trojúhelník svírá svah hráze a plot jediného rodinného domku v ulici Na Hrázi. Pozemek je také lemován Litovickým (Mlýnským) potokem a výpustí Litovického rybníka. Bod na mapě označuje pohodlnou přístupovou cestu, která sousedí s bránou obytného domu.

Popis cesty k nám

Zázemí lesního klubu

Zázemím, které poskytuje přístřeší, je jurta s průměrem 8m, což představuje 50 m² prostoru. Tento mongolský stan je postaven na odizolované dřevěné podlaze a jeho stěny jsou zatepleny vlněným filcem. Uvnitř umístěná kamna umožní i v zimě vytopit jurtu na příjemnou pobytovou teplotu. Jurtu využíváme tehdy, není-li z nějakého důvodu možný pobyt venku.

Hygienické zázemí lesního klubu

Hygienické zázemí je tvořeno kompostovacími toaletami zasypávanými suchými pilinami.
V místě je možné umýt si ruce pod teplou tekoucí vodou z várnice s kohoutem nebo z pumpovací termosky. Mýdlo a čisté ručníky jsou samozřejmostí.

Pedagogická koncepce

Výchovně vzdělávací proces v klubu je zakotven v pedagogických programech Začít spolu, Waldorfská pedagogika a Montessori pedagogika, v principech Respektovat a být respektován. Součástí je projektové a kooperativní vyučování.

Pedagogické koncepce detailněji

Rytmus v pedagogickém procesu

Denní rytmus se opírá o rituály, které předělují jednotlivé části dne. Ačkoli je pevně daný, pružně se přizpůsobuje potřebám dětí a aktuální situace.

Měsíční rytmus se řídí tradičními slavnostmi a svátky. Součástí takové slavnosti jsou přípravy, její samotný průběh a následné malé ohlédnutí. Měsíční slavnosti dovolují a občas i vyžadují zapojení rodičů do činnosti klubu. Tím se nám daří propojovat klub s rodinami a propojovat tak všechny navzájem.

Roční rytmus je pak zakotven ve střídání ročních období a v proměnách přírody jako takové.

Rytmus dne a přehled slavností

Platba

LDK Hurá ven je provozován neziskovou organizací a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT.  Zatím nejsou tyto organizace finančně dotovány státem jako jiné mateřské školy, proto je od rodičů vybírán příspěvek na provoz.

Ceník

Přihláška

Chcete-li přihlásit své dítě do lesního klubu Hurá Ven, vyplňte následující dotazník.

Přihláška do LDK HURÁ VEN

Comments are closed.