Home » Lesní dětský klub

Lesní dětský klub

Myšlenka lesního klubu

Lesní klub je druhem předškolního vzdělávacího programu, v němž se naprostá většina aktivit odehrává venku, děti si hrají a „učí“ se za každého počasí v přírodě, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným.

Více o myšlence lesní mateřské školy….

Důležité informace

  • Provoz LK byl zahájen v září 2014 v Hostivici
  • Kvalitní oblečení a další vybavení je v LK nutností.  Doporučujeme více slabších vrstev (lepší regulace teploty), oblečení z funkčních materiálů a pokrývku hlavy za každého počasí.
  • Jak vypadá klasický den v LK se dočtete zde.

Kde nás najdete?

Zázemí našeho lesního klubu je umístěno na trojúhelníkovém pozemku pod hrází Litovického rybníka. Tento trojúhelník svírá svah hráze a plot jediného rodinného domku v ulici Na Hrázi. Pozemek je také lemovám Litovickým (Mlýnským) potokem a výpustí Litovického rybníka. Bod na mapě označuje pohodlnou  přístupovou cestu ta sousedí s bránou obytného domu.

Jak se k nám dostat popisujeme v kontaktech …

mapa.JPG

Zázemí lesního klubu

Zázemím, které má poskytnout přístřeší za špatného počasí v době oběda a poledního odpočinku či k činnostem, které se venku dělat nedají,  je jurta s průměrem 8m což představuje 50 m² prostoru. Tento mongolský stan je postaven na odizolované dřevěné podlaze a jeho stěny jsou zatepleny vlněným filcem. Uvnitř umístěná kamna umožní i v zimě vytopit stan na příjemnou pobytovou teplotu.

Hygienické zázemí lesního klubu

Hygienické zázemí je tvořeno kompostovacími toaletami zasypávanými suchými pilinami.
V místě je možné umýt si ruce pod teplou tekoucí vodou z várnice s kohoutem nebo z pumpovací termosky. Mýdlo a čisté ručníky jsou samozřejmostí.

Pedagogická koncepce

Výchovně vzdělávací proces v klubu je zakotven v pedagogických programech Začít spolu, Waldorfská pedagogika a Montessori pedagogika, principy respektovat a být respektován. Nedílnou součástí je projektové a kooperativní vyučování.

Více o pedagogické koncepci …

Rytmus v pedagogickém procesu

V běhu školního roku můžeme rozlišit krátké a dlouhé časové rytmy.
Denní rytmus se opírá o pravidelné rituály (ranní kruh, svolávání k obědu, ukládání k odpočinku… ). Je ale hodně přizpůsobivý momentálním potřebám dětí a situace.Měsíční rytmus se naopak řídí tradičními slavnostmi a svátky. Během měsíce pak probíhá několik období spojených s blížícím se svátkem daného měsíce. Příprava, vyvrcholení svátku a malé ohlídntí s vyhodnocením. Měsíční slavnosti dovolují a občas i vyžadují zapojení rodičů do činnosti klubu. Díky tomu se kolektiv klubu stává druhou rodinou a toho si přejeme dosáhnout.
Roční rytmus je pak zakotven ve střídání ročních období v proměnách přírody a jejího vlivu na děti.

Nakouknutí do rytmů dne a přehled měsíčních slavností

Platby za služby LDK

LDK Hurá ven je provozován neziskovou organizací a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT.  Zatím nejsou tyto organizace finančně dotovány státem jako jiné mateřské školky, proto je od rodičů vybírán příspěvek na provoz.

Ceník příspěvků na provoz dětského lesního klubu …

Přihláška do LK HURÁ VEN