Home » Aktuality » Tisková zpráva ALMŠ z Českých Budějovic

Tisková zpráva ALMŠ z Českých Budějovic

České Budějovice, 6. července 2014

Přijde 2500 dětí o místo v lesní školce kvůli dětským skupinám?

Dětské  skupiny jsou prezentovány jako nová možnost péče o děti předškolního věku. Veřejnost se však nedozvěděla, že s přijetím nového zákona žádná další forma péče o děti nebude přípustná. Jeho záměrem je totiž regulovat širokou nabídku různých zařízení – všichni, kdo nebudou mít parametry dětské  skupiny, tak do roka končí. Je ohroženo nejméně 2500 míst v lesních  školkách a to nejsou jediné, koho zákon může ohrozit. „Politici klamou veřejnost, prosazují plošnou kontrolu a nazývají to novou alternativou,“ upozorňuje Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských škol…

TZ ALMŠ

O víkendu v Českých Budějovicích mimořádně  zasedaly členské organizace Asociace lesních mateřských škol. Jejich počet během pěti let překročil stovku a stále vznikají nové. V dalším školním roce nabídnou místa pro nejméně tři tisíce dětí. Opírají se přitom o dlouholetou praxi lesních školek z Německa a Skandinávských zemí, které jsou na špičce vzdělávacích výsledků a jsou často uváděným vzorem pro Českou republiku. Chystaný zákon pro české lesní školky představuje zcela nečekaný zásah do úspěšného fungování zaštítěného spokojenými rodiči.

„Máme podporu města, protože nabízíme kvalitní program pro předškolní děti a nyní nám mají hrozit sankce?“ vyjadřuje své rozčarování zástupkyně plzeňské lesní školky Větvička.
ČSSD a ANO hájí přísný zákon s tím, že během roku vyřeší problematickou situaci revizí provozně hygienických předpisů pro mateřské školy. Lesní školky by se pak mohly stát součástí vzdělávacího systému v rejstříku Ministerstva školství. To je i dlouhodobým cílem Asociace lesních mateřských škol. Revize problematických předpisů je však v rukou Ministerstva zdravotnictví. To jakékoli ústupky z nastavených pravidel zatím odmítá. Místo toho Ministerstvo zdravotnictví navrhuje, aby lesní školky fungovaly mimo státem regulované formy péče. Zákon o dětských skupinách však takovou existenci neumožňuje. Co tedy s tím?

Zákon nyní čeká na schválení Senátem – je to poslední šance na jeho změnu nebo zamítnutí.
Existuje řada důvodů, proč by Senát měl bedlivě zvážit reálný přínos předkládané podoby zákona. V první řadě je otázkou,  zda rodičům dětské skupiny skutečně pomohou, pokud se vlivem zákona řada již existujících organizací zavře.  V době, kdy je nedostatek míst v mateřských školách by mělo být samozřejmostí zachovat to, co dobře funguje a nelikvidovat rodiči osvědčená zařízení. Dětské skupiny rodičům mohou pomoci v případě, že přibydou jako další forma péče o děti. V tomto směru jsou všemi vítanou alternativou. V prosazované verzi zákona jsou však spíše represivním nástrojem na všechny stávající subjekty. Rušit existující zařízení je navíc plýtvání prostředky, a to často  z veřejných zdrojů. Řada lesních školek vybudovala zázemí dle vzoru zahraniční i domácí dobré praxe, nikoli podle parametrů dětské skupiny, nyní by byly nuceni je zavřít nebo nákladně přestavovat.

Řešení, které by pomohlo všem, spočívá v možnosti volby, zda se organizace stane dětskou skupinou s garancí a podporou státu, nebo budou fungovat na vlastní odpovědnost s podporou rodičů. Tuto změnu v zákoně doporučila poslanecká Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti, která zákon připomínkovala. Senátoři tak mají k dispozici jasné východisko z problematické situace. Závažnost této volby jim má připomenout i petice, kterou iniciovaly lesní školky.  „Uděláme všechno proto, aby tisíce dětí nepřišly o svá místa v lesních školkách,“ ubezpečuje Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol.

Odkaz na petici: www.e-petice.cz/lesniskolky

Kontakt:
Tereza Valkounová
tereza.valkounova@lesnims.cz
777 327 227

Post Tagged with : ,

Comments are closed.