Home » Lesní dětský klub HURÁ VEN Hostivice » Ceník Lesního dětského klubu HURÁ VEN platný od 07/2023

Ceník Lesního dětského klubu HURÁ VEN platný od 07/2023

Naše číslo účtu 2101045688/2010 FIO Banka

Dětský lesní klub Hurá ven! je provozován stejně jako většina jiných lesních dětských klubů neziskovou organizací a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT.  Zatím nejsou tyto organizace finančně dotovány státem jako jiné mateřské školky, proto je od rodičů vybírán příspěvek na provoz.

Ceníky měníme většinou v září nebo v lednu, vždy je třeba ověřit jejich aktuálnost.

Příspěvky na provoz:

Tarif dle docházky Základní cena Strava 92,- Kč/den
Měsíční záloha na stravu je o něco nižší (předpokládá se občasná absence, při vyčerpání zálohy je třeba uhradit rozdíl)
Celkem

5 dnů v týdnu
(po – pá)

10680,- Kč/měsíc 1806,- Kč
počet dní 21
12486,- Kč
4 dny v týdnu
(po – čt)
 9580,- Kč/měsíc 1462,- Kč
počet dní 17
11042,- Kč
3 dny v týdnu
(po – st)
8670,- Kč/měsíc 1118,- Kč
počet dní 13
9788,- Kč
 • 5denní docházku otevřeme v případě přihlášení alespoň 6 dětí.

Z  vybraných peněz jsou hrazeny odměny lektorům, program, provozní náklady a strava skládající se z oběda (70,- Kč/den) a jedné svačiny ( 22,- Kč/den).

Obědy zajišťujeme dovozem z restaurace Fort Roxy – v Hostivici (jedná se o školní jídelnu Inita), jídelní lístek na týden můžete sledovat na stránkách mujobed.cz.

Dopolední svačinu zajišťuje dítěti rodič.

Platbu za docházku hradí rodiče na účet LDK vždy k 15. dne v měsíci předcházejícím tomu hrazenému. Například 15. ledna se hradí příspěvek na provoz na únor. 

Úhrady před nástupem dítěte do LDK HURÁ VEN:

Jistina

Ještě před začátkem docházky dítěte do klubu (při zápisu) je třeba uhradit zápisné ve výši 3000 Kč.

Celá jistina se vrací při ukončení docházky ve smluveném termínu. 
Ukončí-li dítě docházku v průběhu zkušebního měsíce (první měsíc docházky), jistina v plné výši zůstává provozovateli. Při ukončení docházky později během roku platí dvouměsíční výpovědní lhůta. Jistina se v tomto případě vrací.

Sníží-li se četnost docházky na méně dní v týdnu, bude účtován poplatek  za snížení docházky rovný  rozdílu mezi cenou původního a nového měsíčního příspěvku na provoz ( např. pokud přejdete z tarifu 9580,- Kč na tarif  8670,- Kč, provozovatel si ponechá rozdíl 910,- Kč)

Zpravidla se vrací ve vyúčtování posledního měsíce docházky dítěte.

Náhrada docházky:

 • dítě si může nahradit nepřítomnost v dny mimo standardní docházku, dovoluje-li to kapacita LDK.
 • pro nahlášení absencí použiváme online docházkový systém
 • zameškané dny lze vyměnit za kredity pro náhrady s platností 30dnů nebo je lze uplatnit při platbě akcí přístupných veřejnosti (například příměstské tábory a jiné akce nad rámec provozu LDK HURÁ VEN)

Fond kultury:

 • Z fondu se berou příspěvky na rozmanité kulturní akce,  lístky,  pomůcky na výrobu dárku atd.
 • Fond činí 400,- Kč na pololetí za dítě .
 • Splatnost do konce října za první pololetí a do konce února za druhé pololetí.

Slevy a poplatky:

 • sleva činí 10% na sourozence a pro samoživitele/ky (slevy nelze sčítat)
 • nejsou automatické, poskytujeme je pouze na vyžádání
 • je účtován poplatek za opakované předem nedomluvené pozdní vyzvednutí dítěte 500,- Kč za každou započatou hodinu.
 • v případě, že plná výše tarifu není uhrazena včas, platí se poplatek z prodlení 5% za každý týden prodlení.

Další podrobnosti ohledně plateb, docházky a provozu Lesního klubu HURÁ VEN upravuje Provozní řád a Smlouva o péči o dítě.

Máte-li zájem o přihlášení dítěte do školky zaregistrujte se  zde.

Comments are closed.