Home » Lesní dětský klub » Ceník Lesního dětského klubu HURÁ VEN platný od 05/2021

Ceník Lesního dětského klubu HURÁ VEN platný od 05/2021

Naše číslo účtu 2101045688/2010 FIO Banka

Dětský lesní klub Hurá ven! je provozován stejně jako většina jiných lesních dětských klubů neziskovou organizací a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT.  Zatím nejsou tyto organizace finančně dotovány státem jako jiné mateřské školky, proto je od rodičů vybírán příspěvek na provoz.

Příspěvky na provoz:

Tarif dle docházky Základní cena Strava 80,- Kč/den
počítáno dle předpokládaného
počtu návštěv v měsíci
Celkem
5 dnů v týdnu 8390,- Kč/měsíc 1680,- Kč
počet dní 21
10070,- Kč
3 dny v týdnu  5690,- Kč/měsíc 1040,- Kč
počet dní 13
6730,- Kč
2 dny v týdnu 4190,- Kč/měsíc 720,- Kč
počet dní 9
4910,- Kč

Z  vybraných peněz jsou hrazeny odměny lektorům, program, provozní náklady a strava skládající se z oběda (70,- Kč/den) a jedné svačiny ( 10,- Kč/den).

Obědy zajišťujeme dovozem z restaurace Bistro Inspirace – Praha Kobylisy, jídelní lístek na týden můžete sledovat na stránkách https://www.bistroinspirace.cz//.

Dopolední svačinu zajišťuje dítěti rodič.

Platbu za docházku hradí rodiče na účet LMŠ vždy na jeden kalendářní měsíc dopředu. 

Jistina:

Ještě před začátkem docházky dítěte do klubu (při zápisu) je třeba uhradit jistinu ve výši 3000 Kč.

Celá jistina se vrací při ukončení docházky ve smluveném termínu. 
Ukončí-li dítě docházku v průběhu roku, jistina v plné výši zůstává provozovateli.

Sníží-li se četnost docházky na méně dní v týdnu, bude jistina použita k jednorázovému uhrazení rozdílu ( např. pokud přejdete z tarifu 5690,- Kč na tarif  4190,- Kč, provozovatel si ponechá rozdíl 1500,- Kč) Při běžném ukončení docházky se pak vrátí zbývajících 1500,- Kč.

Zpravidla se vrací ve vyúčtování posledního měsíce docházky dítěte.

Propadnutá jistina provozovateli je použita k vyrovnání schodku v rozpočtu vzniklého předčasným ukončením docházky. A pomáhá zachovat finanční plány na celý školní rok.
Opravdu Vás nechceme zbytečně finančně zatěžovat, jistinu vnímáme jako jasný závazek dítě posílat do lesního klubu HURÁ VEN po celý rok. Jistina se Vám vrátí v den řádného ukončení docházky dítěte, více informací naleznete ve smlouvě.

Náhrada docházky:

  • dítě má nárok na náhradu docházky při nepřítomnosti a to v dny mimo standardní docházku.
  • pro nahlášení absencí použiváme online docházkový systém
  • zameškané dny lze vyměnit za kredity a ty potom uplatnit při platbě akcí přístupných veřejnosti nebo se vrací poměrná část z ceny dne v závislosti na délce absence

Fond:

  • Z fondu se berou příspěvky na rozmanité kulturní akce,  lístky,  pomůcky na výrobu dárku atd.
  • Fond činí 400,- Kč na pololetí za dítě .
  • Splatnost do konce října za první pololetí a do konce února za druhé pololetí.

Slevy a poplatky:

  • sleva činí 10% na sourozence a pro samoživitele/ky (slevy nelze sčítat)
  • nejsou automatické, poskytujeme je pouze na vyžádání
  • je účtován poplatek za opakované předem nedomluvené pozdní vyzvednutí dítěte 100,- Kč za každou započatou hodinu.
  • v případě, že plná výše tarifu není uhrazena včas, platí se poplatek z prodlení 5% za každý týden prodlení.

Další podrobnosti ohledně plateb, docházky a provozu Lesního klubu HURÁ VEN upravuje Provozní řád a Smlouva o péči o dítě.

Máte-li zájem o přihlášení dítěte do školky zaregistrujte se  zde.