Home » Obnova podlahy jurty

Obnova podlahy jurty

V létě 2018 jsme obnovovali podlahu jurty. Stávající podlaha byla v nevyhovujícím stavu a starost o to, aby do jurty nezatékalo, nám zabírala neúměrné úsilí. Proto jsme se rozhodli pro potřebnou rekonstrukci.

Máme tedy novou dřevěná zateplenou podlaha, na kterou se dá v zimě položit matrace, sednout si a číst příběh o meluzíně i ledové královně, a přitom zimu necítit, ale jen si ji představovat.

Předpokládaná cena projektu byla 150 000 Kč. Tyto prostředky jsme nebyli schopni provozem školky získat, proto jsme se obrátili na vás.

Suchému a teplému zázemí pro děti z lesní školky Hurá ven jste podpořili skrze naše transparentní konto 2001301568/2010.

Sponzoring

Případným sponzorům nabízíme zveřejnění na našich webových stránkách hura-ven.cz v sekci partneři, plus samostatný děkovný příspěvek na hura-ven.cz a na našem FB EnviKlubHuraVen. Zaměstnanci Vaší firmy budou mít možnost účastnit se prací spojených s obnovou podlahy (rozebírání staré podlahy a úklid stávajícího místa), což můžete pojmout jako skvělý teambuliding.

Projekt na HITHIT

Finance potřebné na obnovu podlahy jsme se rozhodli získat kromě přímé finanční podpory i přes crowdfundingový portál HITHIT. Ten zveřejňuje různé projekty, kterým pak veřejnost pomáhá vybrat prostředky k realizaci. Funguje jako speciální e-shop, který uschovává peníze do doby, než skončí období vyvěšení projektu. Pokud se požadovaná částka vybere, putuje k autorovi projektu. Když se částka nevybere, vrací se přispěvatelům. Nám se podařilo vybrat 106 % cílové částky. Velmi děkujeme za podporu!

Všem dárcům velmi děkujeme 🙂

 

Přijaté dary:

Dárce Výše daru
Hostivice Město 100 000,- Kč
HITHIT mínus poplatky za zprostředkování 64 564,- Kč
Dary od drobných dárců  40 298,- Kč
Výtěžek adventního jarmarku 6 500,- Kč
CELKEM: 211 362,- Kč

Rozpis nákladů na podlahu, opravu plachet, přesun jurty a její dovybavení:

Položka Cena
Materiál a profesionální zpracování podlahy:  116 880,- Kč
Čištění a oprava plachet jurty a jejího zateplení 36 106,- Kč
Mzdové náklady  22 310,- Kč
Akátové kůly (patky) 10 000,- Kč
Vrtání jam pro patky 8 336,- Kč
Dovybavení jurty, oprava vybavení 4800,- Kč
Náklady na dobrovolníky  3 500,-  Kč
Náklady na dopravu při stěhování  3500,-Kč
Náklady na materiál, instalaci komínu a kamen 2730,- Kč
Ostatní náklady (telefon, voda, nájem) 2 423,- Kč
Náklady na pronájem skladovacích prostor 2 000,- Kč
Celkem 212 585,- Kč

Dobrovolnická práce:

Položka člověkohodin
Balení, stěhování, odvoz věcí z jurty:  41
Rozložení jurty: 25
Zásobování pracantů během stavby:  3
Stavba jurty: 40
stěhování věcí zpět: 35
Úklid  12

Dobrovolnická práce CELKEM: 156 hodin

Všem zúčastněným rodičům, dětem a přátelům moc děkujme. Bez Vás by to nebylo možné.

Naše další projekty, které chceme uskutečnit:

Postavit a vybavit zahradní spinkací domeček pro měnší děti

Postavit zahradní altán, který využijeme hlavně na obědy, odpolední svačinky a odpolední tvoření během jarního až podzimního období

Uspořádat slavnosti pro děti z LDK HURÁ VEN i pro veřejnost z Hostivice i okolí.

  • 1. 2. 2019 Odpolední Hromničková dílna
  • 20. 3. 2019 Vynášení Morany pro veřejnost
  • 18. 4. 2019 Velikonoční dílna
  • 12. 5. 2019 Festival  ke dni matek + závody kočárků

Za případné příspěvky velmi děkujeme.

Comments are closed.