Home » K přečtení » Ohlédnutí za tím, co se dělo » Dušičky v LDK HURÁ VEN

Dušičky v LDK HURÁ VEN

Listopad jsme začali vzpomínáním. U příležitosti Dušiček jsme si připomněli všechny své blízké, kteří
již nejsou mezi námi. Na jejich památku jsme vyráběli svícínek a vzpomínku na ně jsme do nebe
vyprovodili krásnou básničkou od naší Miri:

„Zažehni plamínek maličký,
za naše dědečky a babičky,
jeden den v roce celičký,
na naše české Dušičky.“

Dušičkovým týdnem nás provázela moc pěkná knížka:

Comments are closed.