Home » K přečtení » Loučíme se s rokem 2020

Loučíme se s rokem 2020

Je tomu tak. Uplynul další rok úspěšného fungování lesního dětského klubu HURÁ VEN. Každý rok společně zažíváme spoustu nového. Díky zkušenostem, které děti každodenně získávají, se rozvíjejí po všech stránkách. Vyvíjí se také tým průvodců, který o děti pečuje. 

V tomto článku se s Vámi velice rádi podělíme o malé shrnutí, čím jsme si tento rok prošli. 

Na otázky odpovídá zakladatelka a koordinátorka klubu Barbora Kompanová.

1. Jaké (předem stanovené) cíle se podařilo v roce 2020 splnit?

 • Kompletně naplněná kapacita lesního klubu (tzn. 16 dětí / den).
 • Zateplení jurty, a to díky podpoře společnosti “Doma a.s.” a některých rodičů.
 • Zapojení minimálně poloviny rodičů do činností a provozu klubu.

2. Jaké cíle jste si stanovili pro rok 2021?

 • Prohlubování komunitního charakteru klubu zavedením tzv. “komunitních pátků”.
 • Vysazení malého ovocného sadu.
 • Obnova zahradního mobiliáře.

3. Ne vždy jde vše podle plánu. Bylo něco, co se zkrátka nevydařilo?

 • Získání certifikace od ALMŠ (Asociace lesních mateřských škol).
 • Nemožnost uspořádat tradiční akce pro veřejnost (pro nařízení vlády).
 • Absence plánu, jak by měla vypadat hráz lemující pozemek, na kterém je zázemí klubu.

4. Na jaké nejhezčí zážitky strávené v klubu v roce 2020 si vzpomeneš?

 • Každý den, který trávím s dětmi v klubu, je pro mě velmi naplňující. Kromě toho, že je to pro mne taková meditace bytím tady a teď v prostoru v pohybu a venku, vnímám spokojené tvořivé děti, které mají fantazii, umí si hrát samostatně i společně a díky tomu vím, že to, co děláme, má smysl.
 • Každá brigáda (kterou míváme 3x ročně) je pro mě také nádherným zážitkem. Vidět spolupráci tolika lidí, tu vzájemnou pomoc, jak nám jde společná práce od ruky a kolik toho zvládneme je neuvěřitelné.
 • Velmi dojemná je pro mě vždy závěrečná slavnost na konci školního roku. Ani ta letošní nebyla výjimkou. Při rituálu, kdy se loučíme s předškoláky a jejich rodinami a vyprovázíme je do školy, mívám slzy dojetí na krajíčku. Vybavuje se mi společně strávený čas a já za něj děkuji. Také jsem vděčná za poděkování a ocenění, která se mi v tu dobu dostávají. Vždy jsou mi oporou v těžkých časech.

5. Provoz klubu je závislý na druhých. Je někdo, komu bys ráda jménem EnviKlubu poděkovala?

 • Děkuji Městu Hostivice za zapůjčení pozemku a finanční podporu, díky které můžeme pořádat slavnosti pro veřejnost.
 • Děkuji rodičům dětí navštěvujících Hurá Ven za jejich pomoc.
 • Děkuji průvodcům v Hurá Ven za kolegialitu, profesionalitu a přátelský a otevřený přístup.Také za obrovskou ochotu, se kterou společně tvoříme naši vizi. Děkuji za velkou tvořivost při každodenním trávení času s dětmi.

Já děkuji Báře za milé shrnutí a těším se na další spolupráci v novém roce.

Autorka článku: Monika Parobková

Post Tagged with : ,

Comments are closed.