Home » Aktuality » Obnova podlahy v jurtě

Obnova podlahy v jurtě

V létě 2018 nás čeká velký projekt. Budeme obnovovat podlahu jurty. Stávající podlaha je v nevyhovujícím stavu a starost o to, aby do jurty nezatékalo, nám zabírá neúměrné úsilí. Proto jsme se rozhodli pro potřebnou rekonstrukci.

Cílem je nová kruhová dřevěná zateplená podlaha, na kterou se dá v zimě položit matrace, sednout si a číst příběh o meluzíně i ledové královně, a přitom si zimu jen představovat.

Předpokládaná cena projektu je 150 000 Kč. Tyto prostředky nejsme schopni provozem školky získat, proto se obracíme na vás. Pokud chcete  přispět k lepšímu, suchému a teplému zázemí pro děti z lesní školky Hurá ven, podpořte nás finančně na transparentní konto 2001301568/2010. Na přijaté dary vám můžeme vystavit potvrzení, díky němuž si můžete snížit na konci roku základ daně ( o potvrzení žádejte na emailu v kontaktech).

Technické údaje podlahy:

Dřevěná zateplená podlaha o průměru 8 m postavená na zemních vrutech či dubových nebo betonových patkách – zajistí, že do jurty nebude zatékat, bude vypadat lépe a bude posazená níže u země, a tím pádem i bezpečněji dostupná pro děti.

Jednotlivé kroky pro obnovu podlahy:

 • rozebrání celé podlahy a celé jurty
 • úprava původního místa, kde jurta stála
 • úprava terénu na novém místě
 • výkop a zasypání drenážní rýhy
 • položení patek
 • umístění roštu, na kterém bude podlaha položena
 • umístění profesionálně vytvořené podlahy
 • vyčištění a oprava všech plachet jurty

 • rozebere se stará podlaha
 • posunou se patky
 • upraví se terén na novém i starém místě
 • zkontrolují a vymění se nosné prvky
 • vymění se izolační vrstva
 • vymění se špatné palubky
 • podlaha se sestaví
 • podlaha se opatří ochranným nátěrem
 • krycí plachta dostane nový plastelový (nepromokavý) spodek, který bude mít tvar kolové sukně a na podlahu bude přiléhat
 • všechny plachty se vyčistí a opraví se

Projekt na HITHIT

Finance potřebné na obnovu podlahy chceme získat kromě přímé finanční podpory i přes crowdfundingový portál HITHIT. Ten zveřejňuje různé projekty, kterým pak veřejnost pomáhá vybrat prostředky k realizaci. Funguje jako speciální e-shop, který uschovává peníze do doby, než skončí období vyvěšení projektu. Pokud se požadovaná částka vybere, putuje k autorovi projektu. Když se částka nevybere, vrací se přispěvatelům. Tím pádem je vcelku dobře zajištěno, že i kdyby se projekt neuskutečnil, o své příspěvky nepřijdete.

Podívejte se na nabídku našich odměn, věříme, že mezi nimi najdete tu pravou pro vás. Každý přispěvatel (pokud bude chtít) bude zveřejněný na naší zdi slávy na webových stránkách hura-ven.cz.

Do seznamu odměn se dají během 45 dní dlouhé doby, kdy bude projekt zveřejněný, přidávat další odměny. Máte-li chuť podpořit nás třeba i tímto způsobem, dejte nám vědět. Velmi děkujeme.

Sponzoring

Případným sponzorům nabízíme zveřejnění na našich webových stránkách hura-ven.cz v sekci partneři, plus samostatný děkovný příspěvek na hura-ven.cz a na našem FB EnviKlubHuraVen. Zaměsnanci Vaší firmy budou mít možnost účastnit se prací spojených s obnovou podlahy (rozebírání staré podlahy a úklid stávajícího místa), což můžete pojmout jako skvělý teambuliding.

Pokud by se vybralo buď na přímých darech nebo díky projektu na HITHITu více finančních prostředků, využijeme je v dalších letech na úpravu zahrady: chtěli bychom postavit dřevěný zahradní altán s podlahou, obnovit umývárnu a vysadit malý ovocný sad za jurtou.

Za případné příspěvky velmi děkujeme

Comments are closed.