Home » Lesní dětský klub HURÁ VEN Hostivice

Lesní dětský klub HURÁ VEN Hostivice

Chcete

 • být součástí společenství, kde jsme si blízcí? Kde se všichni známe a klidně si i tykáme, kde se potkávají lidé různých zajímavých profesí s trochu romantickým pohledem na svět?
 • si připomenout dětství plné venkovních her a to stejné dopřát i Vašemu dítěti?
 • u Vašeho dítěte upevnit základy zdravého životního stylu?
 • aby Vaše dítě trávilo svůj volný čas venku v přírodě, tvořivě a svobodně?
 • aby Vaše dítě zažilo dobrodružství podobné letnímu skautskému táboru v průběhu celého roku?
 • aby Vaše dítě vnímalo přirozené roční cykly?
 • aby Vaše dítě mělo možnost spolupracovat na přípravě slavností a úpravách zázemí, ve kterém se pohybuje?
 • aby se Vaše dítě naučilo, co je to táhnout za jeden provaz?
 • aby Vaše dítě mohlo používat opravdové nástroje pod vedením zkušených lektorek či lektorů?
 • aby si Vaše dítě vyzkoušelo v bezpečném prostředí trochu diskomfortu a tím se otužilo?

 

Hurá ven Hostivice volná místa

Co umíme?

 • provozní doba Lesního dětského klubu HURÁ VEN: pondělí – čtvrtek 8:00 – 16:00
 • Najdete nás pod hrází Litovického rybníka v Hostivici
 • jsme snadno dostupní z Prahy a okolí Hostivice: cca 15 minut busem ze Zličína, nebo vlakem z Masarykova nádraží přes Dejvice, vlakem z Kladna případně motoráčkem z pražského hlavního nádraží
 • naším zázemím je mongolská jurta o průměru 8m na velké zahradě se vzrostlými stromy blízko přírodní památky Hostivické rybníky
 • s respektem děti doprovázíme na jejich cestě k objevování krás a zákonitostí přírody i pravidel soužití ve společenství
 • velkou součástí našeho bytí v LDK HURÁ VEN je volná hra, která rozvíjí kreativitu každého jednotlivého dítěte
 • s dětmi tvoříme v souladu s přírodními cykly z toho, co najdeme na našich procházkách nebo i jiných pro mateřskou školku tradičnějších materiálů
 • každoročně slavíme zajímavá výročí související s tradicemi českého národa
 • rádi se družíme, a proto pořádáme akce, na kterých jsou vítaní rodiče dětí z klubu případně veřejnost z Hostivice a okolí, nebo rodiče a děti, z dřívějších let

Kde se nacházíme

Najdete nás pod hrází Litovického rybníka. Trojúhelníkový pozemek se rozprostírá od výpustě z Litovického rybníka po rodinný dům v ulici Na Hrázi, je lemován Litovickým (Mlýnským) potokem. Parkování je možné u tenisových kurtů, poté stačí přejít louku napříč, podél hráze. Přijít můžete ale také z hráze, vstupem u rodinného domu.

Zázemí lesního klubu

Přístřeší nám poskytuje jurta o průměru 8m. Tento mongolský stan o 50 m² je postaven na odizolované dřevěné podlaze, stěny jsou zatepleny vlněným filcem. Vnitřní kamna nám umožňují i v zimě vytopit na příjemnou pobytovou teplotu. Jurtu využíváme ve chvíli, kdy není možný pobyt venku z důvodu velmi špatného počasí, v chladnějších dnech na obědy a odpolední spánek. Máme v ní uloženo náhradní oblečení, obuv, knihy, věci na tvoření apod. Vedle jurty stojí kompostovací toalety zasypávané suchými pilinami. Ruce si myjeme pod teplou vodou z várnice. Mýdlo a čisté ručníky jsou samozřejmostí.

Pedagogická koncepce

Lesní klub je inspirován lesními mateřskými školami. Jejich koncepce vznikla v Norsku a ve Švédsku jako součást předškolní přípravy, dnes je rozšířena v mnoha státech Evropy. Základem je odehrávání větiny aktivit venku. Děti si hrají a „učí” se za každého počasí v lese, u rybníku, v krajině, v prostředí, které bylo po staletí pro dětské hry přirozeným. Práce s dětmi vychází z ročního období. Prostřednictvím osobních zkušeností a zážitků se děti seznamují s přírodními zákony, učí se vzájemné spolupráci, rozvíjejí pozorovací schopnosti. Hlavním principem je tedy environmentální výchova směřující k poznání a ochraně přírody, ale především utváření osobnosti, která je samostatná, emočně a sociálně inteligentní, vytvářející si zdravý vztah k sobě, svému nejbližšímu okolí, společnosti a přírodě.

Výchovně-vzdělávací proces v klubu je zakotven i v dalších v pedagogických programech:

 • Začít spolu – zohledňujeme individuální potřeby dětí, podporujeme sebevyjádření, s dětmi si povídáme v průběhu celého dne, tj. u ranního kruhu, na procházkách, u oběda i jindy nám vypráví, co četly, co zažily, co si myslí o světě, děti pracují ve skupinách, učí se hrou
 • Waldorfská pedagogika – podporuje děti ve volné hře, snažíme se o její rovnováhu se společnou tvůrčí činností, tu nabízíme, ale nenutíme, stejně jako ostatní aktivity, důležitá je dobrovolnost, svět poznáváme prožitkem, ne pouhým vysvětlováním, pedagog je v roli průvodce a vzoru
 • Montessori pedagogika – děti a dospělí jsou si rovnocenní, jejich vztah je založen na vzájemném respektu, podporujeme samostatnost dětí, ale pomůžeme, když je potřeba, věková skupina je heterogenní a děti mají možnost učit se od sebe napříč věkovým spektrem
 • Respektovat a být respektován – respektujeme děti, jejich potřeby, individualitu, na činnostech a pravidlech se domlouváme, nenařizujeme a nemanipulujeme, Respektovat děti znamená vědomě opustit mocenský manipulativní přístup, budujeme morálku opřenou o zvnitřněné hodnoty, podle nichž budou děti zvažovat své chování i tehdy, když na blízku nebude žádná kontrola

Součástí je projektové a kooperativní vyučování.

Rytmus dne

Od pondělí do čtvrtka připravujeme pro děti bohatý program. Ten vychází z aktuálního tématu, jímž se zabýváme. Téma zahrnuje činnosti pohybové, umělecké, i dramatické dle možností. Denní rytmus se opírá o rituály, které předělují jednotlivé části dne. Ačkoli je pevně daný, pružně se přizpůsobuje potřebám dětí a aktuální situaci. Nejdříve si u ranního kruhu povídáme, cvičíme. Odejdeme do lesa, kde probíhají vzdělávací činnosti nebo volná hra a svačina. Před obědem si stihneme ještě chvilku pohrát na pozemku. Po obědě odpočíváme, tvoříme, hrajeme si a svačíme do příchodu rodičů.

Rytmus dne:

08:00 – 08:30setkání dětí a průvodců, přivítání
08:30 – 09:00ranní kruh a cvičení
09:00 – 11:30„lesní hry“, dopolední program, svačina
11:30 – 12:00hygiena a příprava na oběd
12:00 – 13:00oběd; příprava na odpočinek
13:00 – 15:00pohádka a odpočinek, starší děti odpolední program
15:00 – 16:00svačina, volná hra, vyzvedávání dětí

Rytmus roku:

Měsíční rytmus se řídí tradičními slavnostmi a svátky, jejichž tabulku uvádíme níže. Součástí takové slavnosti jsou přípravy, její samotný průběh (aktivity dětí a rodičů, pohoštění, oheň) a následné malé ohlédnutí. Měsíční slavnosti dovolují a občas i vyžadují zapojení rodičů do činnosti klubu. Tím se nám daří propojovat klub s rodinami a propojovat všechny navzájem. Roční rytmus je pak zakotven ve střídání ročních období a v proměnách přírody jako takové.

ZáříMichaelská slavnost / Drakiáda
ŘíjenPodzimní příměstský tábor a Dušičky
ListopadMartinská slavnost
ProsinecAdventní slavnost
LedenSlavnost tří králů
ÚnorMasopust
BřezenVynášení Morany
DubenFilipo-jakubský oheň
KvětenOtvírání studánek
ČervenSvatojánská noc

Informace pro zájemce o přijetí do klubu

Do klubu přijímáme děti ve věku 3 – 7 let. Hlavním kritériem ovšem není věk, spíše dovednosti dítěte v souvislosti s našimi aktivitami, např. by již mělo chodit na WC, umýt si ruce, obléknout se a obout (přiměřeně věku, dětem samozřejmě pomáháme), říct si o pomoc, zvládnout procházku. Dalším důležitým kritériem je zájem rodičů o vzdělávání typu lesní pedagogiky a porozumění jejím principům. Naše děti mají rády hrátky s blátem (a dle toho vypadá i jejich oblečení), lezou po stromech, zatloukají hřebíky a pracují s nářadím, neučíme je angličtinu. Předškolní příprava u nás neprobíhá formou pracovních listů, ale za pochodu a v pohybu.

Platba

Lesní dětský klub Hurá ven je provozován neziskovou organizací EnviKlub Hurá ven z. s., a není zapsán v rejstříku mateřských škol MŠMT. V současnosti nejsou lesní kluby finančně dotovány státem jako jiné mateřské školy, proto je od rodičů vybírán příspěvek na provoz.

Ceník

Zápis

V případě volné kapacity jsou děti přijímány v průběhu celého školního roku. Přijetí dítěte předchází vyplnění přihlášky a osobní schůzka s rodiči i dítětem. V ideálním případě by mělo dítě navštívit školku opakovaně, např. se přijít podívat na hravá dopoledne nebo jiné naše akce s rodičem, než nastoupí. Na návštěvy doporučujeme dětem i rodičům vhodné oblečení do přírody, případně přezůvky do jurty, svačinu. Po domluvě zajistíme oběd.

Den otevřených dveří

Na podzim a na jaře, většinou v říjnu a dubnu, probíhá den otevřených dveří. Jeho termín upřesníme na začátku 2. pololetí aktuálního školního roku. Pro více informací sledujte naše stránky (záložka události nebo aktuality) či Facebook.

Nebo se přihlaste do našeho mailinglistu.

Přihláška

Chcete-li přihlásit své dítě do lesního klubu Hurá Ven, vyplňte následující dotazník.

Přihláška do LDK HURÁ VEN

Comments are closed.